Entradas por Promusa

Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds […]

Oficina d’Estacionament Regulat

L’Oficina d’Estacionament Regulat a partir de dilluns dia 8 de juny tornarà a donar servei presencial amb cita prèvia en horari de matí de 10h a 14h de dilluns a divendres i en horari de tarda el dimarts i dijous de 16h a 18h. Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç https://mobilitat.promusa.cat/citaprevia  

Subvenció per al pagament del lloguer 2020

Oberta convocatòries subvencions per al pagament del lloguer 2020. En data 27 de maig es van  publicar les Resolucións  TES/1096/2020 i TES/1097/2020 per les quals  s’estableixen les condicions d’accés a les subvencions per al pagament del lloguer 2020 i de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020. […]

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts, Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de […]

CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament ordinari de Promusa, Oficina Local d’Habitatge i Oficina d’estacionament regulat es veu temporalment alterat. Per a qüestions inajornables, us podeu adreçar al correu electrònic spm@promusa.cat o al telèfon 637 002 763 en horari de 10-14 hores.

Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any. Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys […]