Publicats els llistats de notificació de les resolucions de denegació o desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer MITMA 2023

Ja es poden consultar les llistes de notificació de les resolucions de denegació o desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys.

Podeu fer la consulta en aquest enllaç

Publicats els llistats de notificació de les resolucions de denegació o desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer Joves 2023

Ja es poden consultar les llistes de notificació de les resolucions de denegació o desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys.

Podeu fer la consulta en aquest enllaç

 

35 habitatges de Protecció Oficial a la Floresta

ELS 35 HABITATGES DE LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL A LA FLORESTA SERAN PER LLOGUER GENERAL, GENT GRAN I GENT JOVE.

El 24 d’octubre es van anunciar les característiques dels nous habitatges.

El senyor Francesc Duch, Regidor de Habitatge, va ser acompanyat en aquesta ocasió pel senyor Josep Maria Vallès, Alcalde de la localitat, el senyor Angel Pedrós, Regidor d’Urbanisme, i el senyor Jordi Núñez, Gerent de Promusa. L’esdeveniment va comptar amb la destacada participació dels arquitectes de la Unió Temporal d’Empreses Bonell i Gil i Bonell Doriga. Tots ells van presentar les característiques i tipologies dels nous habitatges que es construiran a l’Avinguda de Montserrat de La Floresta.

En relació a aquests nous habitatges, es va donar a conèixer que aproximadament la meitat d’ells estaran destinats a lloguer general, mentre que l’altra meitat es dividirà entre lloguer destinat a joves i lloguer destinat a persones de la tercera edat. Aquesta diversificació de les opcions de lloguer té com a objectiu atendre les diferents necessitats i demandes de la població local.

 

La presentació es va realitzar al Centre Social i Sanitari de La Floresta i van assistir els veïns i les veïnes del barri, van expressar principalment les seves inquietuds i interrogants en relació a les
elegibilitats dels sol·licitants per als habitatges d’aquesta promoció. En aquest context, Jordi Núñez, va assumir la responsabilitat de respondre a la majoria de les qüestions plantejades.

Aquests interrogants es van concretar en els límits de renda establerts, els grups d’edat a què es destinen aquests habitatges i la durada dels contractes de lloguer.

En aquest context, cal destacar que la promoció immobiliària situada a l’Avinguda de Verge de Montserrat constitueix una de les iniciatives d’habitatge de protecció oficial contemplades dins del marc del Pla d’Habitatge Protegit, amb previsió de ser lliurada al llarg de l’any 2026.

Lloguer General – Llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos contingent reserva Av. Puig de Rimila, 10

S’hi podran presentar al·legacions fins al dia 9 de novembre de 2023 a les 23:59h.

Caldrà presentar-les per la Seu electrònica. El tràmit és el  http://TH09. Aportació de documents a un expedient existent d’habitatge de protecció oficial

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_3 HABITACIONS_WEB_25_10_2023

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_HABITATGE ADAPTAT_WEB_25_10_2023

Construcció de 35 habitatges de lloguer de protecció oficial a la Floresta

Divendres 22 de setembre es va escollir el projecte i l’equip d’arquitectes que executarà la construcció de 35 habitatges de lloguer de protecció oficial a la Floresta, la previsió de lliurament serà l’any 2026.

Per a més informació:

Lloguer per a joves – Llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos – Juny 2023

Per resolució de la Gerència de Promusa de data 30 de juny de 2023, s’han resolt les al·legacions presentades i s’han aprovat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos.

LLISTA DEFINITVA ADMESOS_LLOGUER PER A JOVES_WEB_30_06_2023

LLISTA DEFINITVA EXCLOSOS_LLOGUER PER A JOVES_WEB_30_06_2023

 

Aprovat pel Consell d’Administració el Pla d’Habitatge Assequible 2030

El Consell d’Administració de Promusa aprova el Pla d’Habitatge Assequible 2030 de Sant Cugat del Vallès.

Per a més informació a Pla d’Habitatge Assequible 2030

 

Telèfon únic de Promusa

Promusa millora el servei d’atenció telefònica amb un únic telèfon d’atenció a la ciutadania.

Telèfon 93 5891732

Els tràmits online es poden gestionar a promusa.cat i l’atenció presencial amb cita prèvia al Passeig Francesc Macià, 16-20.

Nou servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix un nou servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

S’oferirà de forma gratuïta a partir del 10 de març de 2023 gràcies a un conveni signat amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa.

Es tracta d’un assessorament jurídic que atendrà dubtes i consultes en l’àmbit de l’habitatge tant de persones llogateres com propietàries, especialment sobre aspectes com arrendaments urbans, propietats horitzontals, compra-venda d’habitatges….

El nou servei s’ha plantejat com un espai on la ciutadania puguin tenir la seguretat de rebre una informació veraç gràcies a l’assessorament d’una persona llicenciada en dret i amb coneixements específics en habitatge. Aquest assessorament serà personalitzat però no inclourà aspectes específics com la redacció d’escrits o d’acords.

Per sol·licitar-lo, cal demanar cita prèvia o per telèfon 93 5891732.

Oficina en lloguer a Mar de la Xina

Oficina disponible a l’edifici de protecció oficial del C. Mar de la Xina, núm 9, amb una superficie útil de 38,85 m2, i amb un jardí de 27,45 m2.

plànol Mar de la Xina

 

Per a més informaició a comercial@promusa.cat