Llista provisional de participants al sorteig del dia 21 de desembre de 2022 – Lloguer General

S’hi podran presentar al·legacions fins al 13 de desembre de 2022 a les 23:59 hores.

Les al·legacions s’hauran de presentar per la seu electrònica https://promusa.eadministracio.cat/dossier.4

El nom del tràmit és el TH14. Al·legacions a la llista de participants al sorteig per determinar l’ordre d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.

LLISTA PROVISIONAL PARTICIPANTS SORTEIG LLOGUER GENERAL 21 12 2022

Llista provisional de participants al sorteig del dia 21 de desembre de 2022 – Lloguer per a Joves

S’hi podran presentar al·legacions fins al 13 de desembre de 2022 a les 23:59 hores.

Les al·legacions s’hauran de presentar per la seu electrònica https://promusa.eadministracio.cat/dossier.4

El nom del tràmit és el TH14. Al·legacions a la llista de participants al sorteig per determinar l’ordre d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.

LLISTA PROVISIONAL PARTICIPANTS SORTEIG LLOGUER PER A JOVES 21 12 2022

Finalitzat el període d’inscripció per entrar al sorteig de protecció oficial

Promusa finalitza el període per inscriure’s al sorteig dels habitatges de protecció oficial.

La llista de les persones que tenen les sol·licituds en estat acceptades es publicarà el dia 2 de desembre a partir de les 15:00h.

La data prevista del sorteig és el 21 de desembre de 2022.

Promoció de 35 nous habitatges de lloguer protegit al carrer Benet Moxó

Ja tenim l’equip d’arquitectes que redactarà el projecte de la promoció que es preveu lliurar el 2025.

La designació de l’equip d’arquitectes s’ha fet a través d’un concurs públic i al qual s’hi han presentat 29 propostes. El jurat, format per membres de Promusa, de l’Ajuntament, del Col·legi Arquitectes i l’Escola d’Arquitectura, ha escollit cinc propostes finalistes i s’ha triat la proposta que ha rebut més puntuació al concurs, el projecte té el nom de  “Filtres intermedis” presentat per la UTE d’arquitectes Yago Oliva, Miguel Cuellas i Seguí Arquitectura.

Promusa, encarregarà formalment la redacció i la direcció d’obres d’aquesta promoció (una vegada es comprovi que compleixen amb tots els requisits tècnics de les bases del concurs).

La promoció tindrà 35 habitatges d’entre dues i tres habitacions, tot i que podria tenir algun habitatge d’una sola habitació per aprofitar al màxim l’espai de què es disposa. La superfície útil dels habitatges serà com a màxim de 70 metres quadrats.

El calendari previst per a la disponibilitat i lliurament d’aquests habitatges és l’any 2025, tal com marca el Pla d’Habitatge Assequible 2030.

Publicades les bases per a l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial de Lloguer General

Aquestes són les bases per a l’adjudicació dels habitatges en règim de lloguer general per a la promoció de l’Av. Puig i Rimila.

Bases-lloguer-general-2022-av.-Puig-de-Rimila

Nou sorteig de 60 habitatges de Lloguer General el 21 de desembre de 2022

El consell d’administració de Promusa ha aprovat les bases per a l’adjudicació dels 60 habitatges de l’avinguda del Puig i Rimila amb el carrer de Jeroni de Pujades.

Per a poder optar a l’adjudicació d’aquests habitatges cal procedir a la inscripció corresponent al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (https://www.promusa.cat/registre-solicitants-habitatges-proteccio-oficial/)

El termini per a fer les inscripcions finalitza el 30 de novembre de 2022.

La data prevista del sorteig per a fixar les llistes d’ordre d’adjudicació dels habitatges és el 21 de desembre de 2022.

Ajuts Fons Next Generation

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

D’acord amb el RDL 853/2021, de 5 d’octubre, que constitueixen les bases reguladores dels ajuts, i d’acord amb la convocatòria específica del CMH que s’aplica als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat, que disposa del seu propi Consorci):

• Si l’edifici a rehabilitar es situa en un dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Barris. En cas contrari, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Edificis. Per a comprovar prèviament a quin àmbit territorial pertany l’edifici a rehabilitar, properament es podrà consultar el cercador.

• A més, en qualsevol dels dos casos, si el que es vol és elaborar el Llibre de l’Edifici podria beneficiar del Programa d’Ajuts del Llibre de de l’Edifici existent.

• En el cas d’un habitatge individual situat en un edifici plurifamiliar o bé en el cas d’un habitatge unifamiliar, que es vulgui rehabilitar millorant la seva eficiència energètica, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Habitatges.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge.

La vigència d’aquesta convocatòria s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026.

Aquests programes d’ajuts seran finançats mitjançant el Fons del mecanisme de recuperació i resiliència establerts pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Per a més informació podeu consultar a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge https://www.cmh.cat/home

FNG Bases reguladores RD 853 2021 de 5 d’octubre

FNG Convocatòria Next Generation EU 2022

 

Properament més informació

 

Ajuts Consorci Metropolità de l’Habitatge

AJUTS ACCESSIBILITAT INTERIOR

L’objecte d’aquesta convocatòria per a l’any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge.

Per a més informació podeu consultar a https://www.promusa.cat/ajuts-cmh/ o a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge https://www.cmh.cat/home

S’aprova el nou reglament per regular l’estacionament i facilitar una mobilitat més neta i saludable

Un nou Reglament per fer una mobilitat més neta i saludable.

Aquest document endreça totes les informacions i normatives referides a l’aparcament a la via pública i busca millorar la mobilitat per fer-la més sostenible.

Els principals objectius del reglament són:

  1. Acompanyar els  plans  de  millora  de  la  qualitat  de  l’aire  del  municipi  reduint  les emissions sorolls  i  fomentant  l’ús  del  transport  públic  dins  del  marc  d’una  mobilitat sostenible.
  2. Facilitar l’aparcament a les àrees amb alta ocupació i forta pressió forastera.
  3. Reduir el trànsit d’agitació en la recerca d’aparcament, així com reduir la congestió al nucli central del municipi.
  4. Millorar l’aprofitament de les places, assegurant altes taxes de rotació, potenciant el comerç local i l’economia de Sant Cugat.
  5. Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància d’aquesta part del municipi.

Com a principals novetats, el reglament dona una marc jurídic per permetre que a les àrees de pagament puguin operar terceres aplicacions per mòbil. També es preveu una ampliació de l’àrea verda a altres barris de la ciutat.

Promusa posa en funcionament la “Seu Electronica”

Promusa posa en funcionament la “Seu Electrònica” per poder fer tràmits telemàtics.

La Seu electrònica és la prolongació virtual per tal que la ciutadania disposi d’un espai web per accedir a la informació i als serveis de Promusa.

Podeu veure els tràmits oberts en el següent enllaç https://promusa.eadministracio.cat/info.6