Promusa romandrà tancada per vacances d’estiu

Les oficines de Promusa romandran tancades per vacances d’estiu del 8 al 19 d’agost de 2022.

Lloguer per a joves – Llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos – Abril 2022

Per resolució de la Gerència de Promusa de data 1 de juliol de 2022, s’han resolt les al·legacions presentades i s’han aprovat les llistes definitives d’admesos i exclosos.

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS NIF – NIE_WEB_01_07_2022

LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS NIF – NIE_WEB_01_07_2022

Horari d’estiu d’atenció al públic

L’horari d’atenció presencial i telefònica a partir del dia 1 de juny i fins el 30 de setembre serà de 9h a 14h.

Recordeu que cal demanar cita prèvia per venir presencialment a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0 o trucant al 935891732

Ajuts Fons Next Generation

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

D’acord amb el RDL 853/2021, de 5 d’octubre, que constitueixen les bases reguladores dels ajuts, i d’acord amb la convocatòria específica del CMH que s’aplica als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat, que disposa del seu propi Consorci):

• Si l’edifici a rehabilitar es situa en un dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Barris. En cas contrari, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Edificis. Per a comprovar prèviament a quin àmbit territorial pertany l’edifici a rehabilitar, properament es podrà consultar el cercador.

• A més, en qualsevol dels dos casos, si el que es vol és elaborar el Llibre de l’Edifici podria beneficiar del Programa d’Ajuts del Llibre de de l’Edifici existent.

• En el cas d’un habitatge individual situat en un edifici plurifamiliar o bé en el cas d’un habitatge unifamiliar, que es vulgui rehabilitar millorant la seva eficiència energètica, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Habitatges.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge.

La vigència d’aquesta convocatòria s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026.

Aquests programes d’ajuts seran finançats mitjançant el Fons del mecanisme de recuperació i resiliència establerts pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Per a més informació podeu consultar a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge https://www.cmh.cat/home

FNG Bases reguladores RD 853 2021 de 5 d’octubre

FNG Convocatòria Next Generation EU 2022

 

Properament més informació

 

Ajuts Consorci Metropolità de l’Habitatge

AJUTS ACCESSIBILITAT INTERIOR

L’objecte d’aquesta convocatòria per a l’any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge.

Per a més informació podeu consultar a https://www.promusa.cat/ajuts-cmh/ o a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge https://www.cmh.cat/home

Lloguer general – Llistes definitives d’admesos i exclosos març 2022

Correspon al contingent de reserva del sorteig celebrat el passat 30 de gener de 2019 (de la posició núm. 126 fins a la núm. 150).

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS WEB_10_06_2022

LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS WEB_10_06_2022

S’aprova el nou reglament per regular l’estacionament i facilitar una mobilitat més neta i saludable

Un nou Reglament per fer una mobilitat més neta i saludable.

Aquest document endreça totes les informacions i normatives referides a l’aparcament a la via pública i busca millorar la mobilitat per fer-la més sostenible.

Els principals objectius del reglament són:

  1. Acompanyar els  plans  de  millora  de  la  qualitat  de  l’aire  del  municipi  reduint  les emissions sorolls  i  fomentant  l’ús  del  transport  públic  dins  del  marc  d’una  mobilitat sostenible.
  2. Facilitar l’aparcament a les àrees amb alta ocupació i forta pressió forastera.
  3. Reduir el trànsit d’agitació en la recerca d’aparcament, així com reduir la congestió al nucli central del municipi.
  4. Millorar l’aprofitament de les places, assegurant altes taxes de rotació, potenciant el comerç local i l’economia de Sant Cugat.
  5. Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància d’aquesta part del municipi.

Com a principals novetats, el reglament dona una marc jurídic per permetre que a les àrees de pagament puguin operar terceres aplicacions per mòbil. També es preveu una ampliació de l’àrea verda a altres barris de la ciutat.

Promusa posa en funcionament la “Seu Electronica”

Promusa posa en funcionament la “Seu Electrònica” per poder fer tràmits telemàtics.

La Seu electrònica és la prolongació virtual per tal que la ciutadania disposi d’un espai web per accedir a la informació i als serveis de Promusa.

Podeu veure els tràmits oberts en el següent enllaç https://promusa.eadministracio.cat/info.6

 

 

Aparca al centre des de 80€ a l’Av. Rius i Taulet

Places d’aparcament de cotxe i moto a l’edifici de l’Avinguda Rius Taulet amb el C. Enric Granados.

Per a més informació https://www.promusa.cat/places-daparcament-c-enric-granados/