Lloguer General – Llistes provisionals sol·licitants admesos i exclosos (contingent de reserva sorteig 21/12/2022)

S’hi podran presentar al·legacions fins al 27 de maig de 2024 a les 23:59 hores.

Les al·legacions s’hauran de presentar per la seu electrònica de Promusa. El tràmit per a fer-ho és el TH09. Aportació de documents a un expedient existent d’habitatge de protecció oficial.

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_3 HABITACIONS_WEB_16_05_2024

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_HABITATGE ADAPTAT_WEB_16_05_2024

Convocatòria Subvenció Rehabilitació Món Rural

L’11 d’abril de 2024 es va publicar la convocatòria de subvencions corresponents al Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

Es tracta d’una convocatòria en règim de concurrència no competitiva adreçada tant a persones físiques i jurídiques de titularitat privada que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals situats en els municipis amb les següents característiques:

 

Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.

Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos el nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

 

Requisits dels edificis d’habitatges i dels habitatges individuals

S’han de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de 10 anys

Compliment de requisits tècnics: ITE prèvia en cas d’edificis, seguretat estructural

No poden ser habitatges destinats a ús turístic

 

Habitatges destinats a lloguer

En el cas d’habitatges que portin més de dos anys buits caldrà que la Borsa d’habitatge emeti un informe favorable corresponent al seu àmbit municipal acreditant l’existència de demanda d’habitatge en règim de lloguer assequible en aquest municipi o nucli agregat.

Una vegada rehabilitats, aquests habitatges s’hauran d’inscriure a la Borsa corresponent en el termini de 30 dies naturals següents a l’acabament de les obres amb la finalitat que aquests s’arrendin i gestionin segons el que disposa l’article 16 i següents del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

 

Import de la subvenció

Màxim el 50% del pressupost protegible amb els següents límits:

20.000€ per habitatges destinats a residència habitual i permanent del propietari

40.000€ per habitatges buits

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 d’abril a les 9 h fins al 28 de juny a les 14 h

 

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, ens posarem en contacte amb les borses de cada territori on hagi entrat sol·licituds d’ajut per a habitatges que es vulguin posar en lloguer, per tal d’informar-vos del procediment a seguir dins del Programa de mediació.

 

En aquest enllaç trobareu el contingut del tràmit:

Subvenció rehabilitació entorn rural

Trasters en venta al C. Camí de la Creu, núm. 5

Trasters en venta, disponibles a la promoció d’habitatges situat al C. Camí de la Creu, núm. 5 de Sant Cugat del Vallès.

Traster núm. 3, amb una superfície de 14 m².

Traster núm. 28, amb una superfície de 23 m²

 

Més informació a comercial@promusa.cat

Places d’aparcament per a cotxes elèctrics

Promusa posa en lloguer unes places d’aparcament per a cotxes elèctrics a la promoció de l’Av. Puig i Rimila, 10 .

Més infomació a comercial@promusa.cat

 

Promoció de places d’aparcament a Pl. Rabassaires

Places d’aparcament disponibles a Pl. Rabassaires.

Dues Places d’aparcament Pl. Rabassaires per 60€ al mes (IVA inclòs).

Per a més informació a comercial@promusa.cat o trucant al 935891732.

Oficina en lloguer a Mira-sol Centre

Oficina disponible, amb una superfície útil de 947,40 m2, a la 3a planta de l’edifici d’oficines de Mira-sol Centre

plànol amb divisòries_espai 3a planta

Per a més informaició a comercial@promusa.cat

35 habitatges de Protecció Oficial a la Floresta

ELS 35 HABITATGES DE LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL A LA FLORESTA SERAN PER LLOGUER GENERAL, GENT GRAN I GENT JOVE.

El 24 d’octubre es van anunciar les característiques dels nous habitatges.

El senyor Francesc Duch, Regidor de Habitatge, va ser acompanyat en aquesta ocasió pel senyor Josep Maria Vallès, Alcalde de la localitat, el senyor Angel Pedrós, Regidor d’Urbanisme, i el senyor Jordi Núñez, Gerent de Promusa. L’esdeveniment va comptar amb la destacada participació dels arquitectes de la Unió Temporal d’Empreses Bonell i Gil i Bonell Doriga. Tots ells van presentar les característiques i tipologies dels nous habitatges que es construiran a l’Avinguda de Montserrat de La Floresta.

En relació a aquests nous habitatges, es va donar a conèixer que aproximadament la meitat d’ells estaran destinats a lloguer general, mentre que l’altra meitat es dividirà entre lloguer destinat a joves i lloguer destinat a persones de la tercera edat. Aquesta diversificació de les opcions de lloguer té com a objectiu atendre les diferents necessitats i demandes de la població local.

 

La presentació es va realitzar al Centre Social i Sanitari de La Floresta i van assistir els veïns i les veïnes del barri, van expressar principalment les seves inquietuds i interrogants en relació a les
elegibilitats dels sol·licitants per als habitatges d’aquesta promoció. En aquest context, Jordi Núñez, va assumir la responsabilitat de respondre a la majoria de les qüestions plantejades.

Aquests interrogants es van concretar en els límits de renda establerts, els grups d’edat a què es destinen aquests habitatges i la durada dels contractes de lloguer.

En aquest context, cal destacar que la promoció immobiliària situada a l’Avinguda de Verge de Montserrat constitueix una de les iniciatives d’habitatge de protecció oficial contemplades dins del marc del Pla d’Habitatge Protegit, amb previsió de ser lliurada al llarg de l’any 2026.

Divendres 22 de setembre de 2023 es va escollir el projecte i l’equip d’arquitectes que executarà la construcció de 35 habitatges de lloguer de protecció oficial a la Floresta, la previsió de lliurament serà l’any 2026.

Per a més informació:

Lloguer per a joves – Llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos – Juny 2023

Per resolució de la Gerència de Promusa de data 30 de juny de 2023, s’han resolt les al·legacions presentades i s’han aprovat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos.

LLISTA DEFINITVA ADMESOS_LLOGUER PER A JOVES_WEB_30_06_2023

LLISTA DEFINITVA EXCLOSOS_LLOGUER PER A JOVES_WEB_30_06_2023

 

Aprovat pel Consell d’Administració el Pla d’Habitatge Assequible 2030

El Consell d’Administració de Promusa aprova el Pla d’Habitatge Assequible 2030 de Sant Cugat del Vallès.

Per a més informació a Pla d’Habitatge Assequible 2030

 

Telèfon únic de Promusa

Promusa millora el servei d’atenció telefònica amb un únic telèfon d’atenció a la ciutadania.

Telèfon 93 5891732

Els tràmits online es poden gestionar a promusa.cat i l’atenció presencial amb cita prèvia al Passeig Francesc Macià, 16-20.