Es prorroga la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents – any 2020

S’amplia el termini de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig de 2021.

Aquest termini es podrà tancar en una data anterior, en cas d’exhauriment de la dotació pressupostària.

Per a més informaci:

https://www.promusa.cat/ajuts-rehabilitacio/?preview_id=694&preview_nonce=8c8271a595&_thumbnail_id=-1&preview=true

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures en matèria de contenció de rendes

Vols conèixer la Llei 11/2020 de contenció del preu dels lloguers.

La llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer de determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accès a tota la població.

Per a més informació guia-llei-contencio-preu-lloguers

Vine i obre la teva parada al Mercat de Volpelleres

Comercialització de les parades del Mercat de Volpelleres. Una àrea d’influència amb prop de 27.000 persones a menys de cinc minuts. Àmplies i modernes instal·lacions amb tots els servei.

https://www.promusa.cat/volpelleres/

PLEC MERCAT VOLPELLERES

Data límit per presentar propostes el dia 9 de novembre a les 13.00h.

Podeu sol·licitar més informació per correu electrònic comercial@promusa.cat o per telèfon al 935 891 732

Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix a partir del 29 de juliol “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”.

Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial.

Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la Covid-19, el seu objectiu prioritari és afavorir punts de consens que permetin la continuïtat en l’habitatge i evitar possibles processos judicials.

Des d’aquest nou servei també s’ofereix als llogaters informació sobre les opcions existents per afrontar dificultats pel pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual.

Podeu contactar ja sigui trucant per telèfon al 935 878 910 o per correu electrònic a olh@promusa.cat.

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts,

Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de cada arrendatari o arrendatària.

Aquesta mesura té per objecte emparar la vulnerabilitat sobrevinguda de les famílies, empreses i professionals, que puguin veure reduït d’una manera substancial el seu nivell d’ingressos.

D’aquest acord, se’n desprèn que Promusa no girarà el rebut de lloguer corresponent al mes d’abril de cap de les finques o immobles propis que està gestionant.

La present notificació, també es fa extensiva als arrendataris i arrendatàries de les promocions del carrer Vall Seca números 184 i 186, ja que fruit de l’acord amb Promusa, les empreses propietàries dels immobles Velaste SL i Arlipa SL han decidit aplicar idèntica mesura i criteri.

En els propers dies i en properes comunicacions, us informarem de com procedir per resoldre les situacions de qui heu tingut o pugueu tenir, més endavant, una minoració substancial d’ingressos, perquè ens ho comuniqueu i així poder analitzar la vostra situació i actuar en conseqüència.

Ben atentament i amb els millors desitjos de salut.

Jordi Núñez i Martínez
Gerent
PROMUSA

Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2020

Oficina/local al C. Mar de la Xina

LLoguer d’una oficina en un edifici d’habitatges (C. Mar de la Xina, núm. 7), en una zona residencial i tranquil·la a tocar del club de golf de Sant Cugat, amb una petita sortida enjardinada.

Per a més informació truqueu al 935891732 o envieu un Mail a comercial@promusa.cat

Venda d’oficines, aparcaments i trasters a Volpelleres

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig i setembre de 2019 i que varen quedar desertes són susceptibles d’adjudicació directa durant un any.

Poden  consultar les entitats no adjudicades clicant a comercial o demanar informació a comercial@promusa.cat o trucant al telèfon 935 891 732.