Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix a partir del 29 de juliol “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”.

Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial.

Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la Covid-19, el seu objectiu prioritari és afavorir punts de consens que permetin la continuïtat en l’habitatge i evitar possibles processos judicials.

Des d’aquest nou servei també s’ofereix als llogaters informació sobre les opcions existents per afrontar dificultats pel pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual.

Podeu contactar ja sigui trucant per telèfon al 935 878 910 o per correu electrònic a olh@promusa.cat.

L’oficina de Promusa romandrà tancada per vacances d’estiu del 10 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 3 d’agost al 7 d’agost i del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia i la podeu sol·licitar trucant al 935891732.

 

Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest horari pot ser modificat.

L’Oficina Local d’Habitatge romandrà tancada per vacances d’estiu del 10 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 3 d’agost al 7 d’agost i del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia i la podeu sol·licitar trucant al 935878910.

 

Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest horari pot ser modificat.

L’Oficina d’Estacionament Regulat romandrà tancada per vacances d’estiu del 3 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h.

Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia.

Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç https://mobilitat.promusa.cat/citaprevia

 

Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest horari pot ser modificat.

Horari d’estiu de les Àrees d’Estacionament Regulat

Les àrees d’estacionament regulat blaves i verdes no funcionaran a partir de l’1 d’agost i no tornaran a entrar en servei fins dimarts 1 de setembre de 2020, exceptuant la tarifa mercat i la tarifa B de l’àrea blava del Mercat de Torreblanca i l’àrea vermella del CAP de la Mina que es mantenen en funcionament a l’agost.

Recordem que l’horari de l’àrea vermella és de dilluns a divendres de 8:00h a 20:00h i dissabtes de 9:00h a 14:00h i del Mercat de Torreblanca és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h i dissabtes de 9:00h a 14:00h.

 

Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19, de forma cautelar.

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).