ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: ADJUDICACIÓ CONTRACTE PROJECT MANAGER

Data d’adjudicació: 06/05/2010

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 23/04/2010

Termini de presentació: 04/05/2010

L´Òrgan de Contractació en data 6 de maig de 2010 ha resolt:

L´adjudicació del contracte de Project Manager per a la coordinació i gestió en fase de projecte d´execució i direcció d´obra a la promoció d´habitatges situada al C. Jeroni Pujades núm. 18-22 i Av. Puig de Rimila de Sant Cugat del Vallès, segons proposta d´adjudicació esmentada a l´informe tècnic de data 5 de maig de 2010, al següent professional:

Sergi Urquizu Rovira, Volum/tres Estudis Integrals, slp

EXP2010/12

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal