EXP – PROM. 2018/002

Servei de manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques de les promocions de lloguer de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) i d’altres entitats

EXP – PROM. 2018/001

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de 30 parquímetres

EXP.PROM. 2017/002

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES A SANT CUGAT DEL VALLÈS (EXP.PROM. 2017/002)

EXP2016/38

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL D´APARCAMENT AL PÀRQUING DEL CARERR VALLES 13 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2016/37

EXECUCIÓ DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LES VORAVIES AL PASSEIG FRANCESC MACIA ENTRE EL CARRER DE LA CREU I CARRER ORIENT

EXP2016/36

ANUNCI DE LICITACIÓ: LICITACIO PER A CONTRACTAR L´EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE CLIMATITZACIÓ I ACS A LA PROMOCIÓ D'HABITATGES PROTEGITS I LA SEVA GESTIO ENERGÈTICA I MANTENIMENT

EXP2016/35

CONCURS DE PROJECTES PER A SELECCIO I ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DEL MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES A SANT CUGAT DEL VALLES

EXP2015/34

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ: LICITACIO EXECUCIÓ OBRES CONSTRUCCIÓ PROMOCIÓ HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT A RIUS i TAULET 8-12, BAIXADA ST. SEVER 4 i ENRIC GRANADOS 3 (EXP- 2015/34)

EXP2015/33

LICITACIO SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS ACTUALITZACIÓ PARQUÍMETRES QUE REGULEN I CONTROLEN ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PUBLICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2015/32

LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT AL CARRER RIUS I TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I CARRER ENRIC GRANADOS NÚM. 3 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2014/31

ADJUDICACIÓ CONTRACTE CESSIO PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I EXPLOTACIÓ SUPERMERCAT A LA CENTRALITAT COMERCIAL DE VOLPELLERES CENTRE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2014/30

LICITACIO OBRES CONSTRUCCIÓ DE DUES PROMOCIONS D´HABITATGES AMB PROTECIÓ OFICIAL I LOCALS COMERCIALS AL PG. FRANCESC MACIÀ 10-14 (UAM1) I 16-20 (UAM2)

EXP2014/29

LICITACIO PER A L´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MIQUEL BATLLORI AL SECTOR DE VOLPELLERES DE SANT CUGAT DEL VALLES

EXP2014/28

LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’APARELS ELEVADORS, MUNTACÀRREGUES I ESCALES MECÀNIQUES DE LES PROMOCIONS DE LLOGUER DE PROMUSA I D’ALTRES ENTITATS

EXP2013/27

LICITACIO PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENT I LES OBRES D´URBANITZACIÓ A LA FLORESTA A SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2012/26

LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE MIRA-SOL CENTRE A SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2011/25

LICITACIÓ PER A L´ADJUCACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I EXPLOTACIÓ DE PARADES DEL MERCAT MUNICIPALS I DE LOCALS COMERCIALS EMPLAÇATS A LA CENTRALITAT COMERCIAL DE MIRA-SOL CENTRE

EXP2011/24

LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE D´EXECUCIO PARCIAL D´OBRA D´ARQUITECTURA, FLUÏDS I ELECTRICITAT ALS SEMISOTERRANIS -2 I-3 DE L´EDIFICI MIRA-SOL CENTRE

EXP2011/23

LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE D´EXECUCIO PARCIAL D´OBRA DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ ALS SEMISOTERRANIS -2 I-3 DE L´EDIFICI MIRA-SOL CENTRE

EXP2011/22

LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DELS SUPERMERCATS EMPLAÇATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS DE MIRA-SOL I VOLPELLERES.

EXP2010/21

ANUNCI DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DELS SUPERMERCATS EMPLAÇATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS DE MIRA-SOL I VOLPELLERES

EXP2010/20

ANUNCI DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DELS SUPERMERCATS EMPLAÇATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS DE MIRA-SOL I VOLPELLERES.

EXP2010/19

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ: CONCURS ADMINISTRADORS EDIFICI D´HABITATGES DE LLOGUER DE PROMUSA

EXP2010/18

PROCEDIMENT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ D´OBRES DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGE PROTEGIT DE L´AV. PLA DEL VINYET, 2A FASE. PROJECTE I RELACIÓ DE TÈCNICS SELECCIONATS.

EXP2010/14

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ: CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE CENTRALITATS COMERCIALS

EXP2010/13

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGES AL CARRER JERONI PUJADES 18-22 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/12

ADJUDICACIÓ CONTRACTE PROJECT MANAGER

EXP2010/11

ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L´EXECUCIÓ I GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) A LA PROMOCIÓ DE 42 HABITATGES SITUADA AL CM. DE LA CREU, 5-13 I PG. FRANCESC MACIÀ, 28-30 (UA-M4 2F) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/10

ADJUDICACIÓ DE L´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L´EDIFICI DE 42 HABITATGES SITUAT AL CM. DE LA CREU, 5-13 I PG. FRANCESC MACIÀ, 28-30 (UA-M42F) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/9

RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS ADJUDICATS EN EL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011).

EXP2010/8

PROCEDIMENT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ D´OBRES DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGE PROTEGIT DE L´AV. PLA DEL VINYET (GRUP C). PROJECTE I RELACIÓ DE TÈCNICS SELECCIONATS.

EXP2009/7

INICI DE LA 2A FASE DEL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011). VERGE MONTSERRAT. RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS SELECCIONATS.

EXP2009/6

RELACIO DE SELECCIONATS PER L´ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES DE PROJECTES D´EDIFICACIÓ DE PROMUSA PEL PERÍODE 2008-2011

EXP2008/5

OBRES D´ACABAMENT DE L´EDIFICI DE LA PLAÇA RABASSAIRES