RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per a concedir-les

El 27/01/2021 ha entrat en vigor una nova resolució referent a les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Les tres grans diferències respecte a la normativa anterior son:

1.- L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari o del lloguer no pot superar els 800,00€ mensuals (abans eren 750,00€)

2.- L’import màxim de l’ajut per deutes de rendes de lloguer, deutes de rendes de lloguer derivades de l’impacte econòmic i social de la Covid-19 i deutes de les quotes d’amortització hipotecàries és de 4.500,00€ (abans eren 3.000,00€)

3.- S’inclou una nova modalitat d’ajut per deutes de lloguer: Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid-19 (abans no hi era)

Per a més informació https://www.promusa.cat/ajuts-deutes-lloguer-io-hipoteca/