• Mercat de Volpelleres – Inauguració Rostisseria

 • Oficina en venda a l’edifici "VOLPELLERES CENTRE"

  3a planta (106,27 m2)

  Més informació
 • Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig de 2019 i que varen quedar desertes són susceptibles d’adjudicació directa durant un any.
  Poden consultar les entitats no adjudicades a l’anterior concurrència clicant al següent enllaç:

  Concurrència Maig 2019
 • HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


  Insciure’s
 • HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER


  Inscriure’s
 • VOLPELLERES CENTRE

  Una àrea d’influència amb prop de 27.000 persones a menys de cinc minuts

  10 raons per escollir Volpelleres
 • OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Serveis mínims per la vaga general del 18 d’octubre

Promusa, atesa la convocatòria de vaga general el 18 d’octubre formulada pel sindicat Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i per tal de garantir tant el dret a fer vaga com el dret a no fer-ne, ha decretat els serveis mínims que s’adjunten a la següent Resolució.