Llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos lloguer general_contingent de reserva sorteig gener 2019

S’hi podran presentar al·legacions fins al 23/04/2021 a les 14 h. LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_WEB  

Subvenció per al pagament del lloguer per a Gent Gran (+65 anys) – Convocatòria 2021

Oberta la convocatòria per la subvenció per al pagament del lloguer especifica per a persones majors de 65 anys. El lloguer no pot superar els 800,00.-€/mensuals. Sol·licituds fins el 30 d’abril de 2021. Consulteu els requisits a https://www.promusa.cat/ajuts-gent-gran-2020/#z102-1 Per atendre presencialment a la nostra oficina cal demanar cita prèvia per telèfon 935878910 o per internet […]

Promusa centralitza la seva atenció presencial

Promusa centralitza la seva atenció presencial a la nova Oficina Local d’Habitatge, situada des del dia 1 de març de 2021 al Passeig Francesc Macià, núm. 16-20 de Sant Cugat del Vallès. Per poder atendre presencialment es impresindible sol·licitar cita prèvia a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0 o trucant al 935 891 732.

Nova Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge es trasllada al centre de Sant Cugat al passeig Francesc Macià, núm. 16-20 i vol unificar els serveis municipals d’habitatge. L’ ajuntament ha inaugurat dilluns dia 1 de març la nova oficina, amb l’objectiu de convertir-la en una eina per combatre la gentrificació, millorar la cohesió social i minimitzar la petjada ecològica. […]

RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per a concedir-les

El 27/01/2021 ha entrat en vigor una nova resolució referent a les prestacions econòmiques d’especial urgència. Les tres grans diferències respecte a la normativa anterior son: 1.- L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari o del lloguer no pot superar els 800,00€ mensuals (abans eren 750,00€) 2.- L’import màxim de l’ajut per deutes de […]

Oficina en lloguer a Mira-sol Centre

LLoguer d’una oficina a Mira-sol Centre, superficie útil de 106,55 m². Per a més informació https://www.promusa.cat/comercial-oficines/

Convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona

L’1 de febrer del 2021 entra en vigor la convocatòria de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges. El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació  finalitza el 31 de desembre de 2021. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha […]

Es prorroga la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents – any 2020

S’amplia el termini de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva. El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig de 2021. Aquest termini es […]

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures en matèria de contenció de rendes

Vols conèixer la Llei 11/2020 de contenció del preu dels lloguers. La llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer de determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accès a tota la població. Per a més informació […]

Places d’aparcament al Centre de Sant Cugat

Places d’aparacament de cotxe i moto a l’edifici del C. Enric Granados, núm. 3. Per a més informació https://www.promusa.cat/places-daparcament-c-enric-granados/

Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”. Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial. Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la […]

Venda d’oficines, aparcaments i trasters a Volpelleres

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig i setembre de 2019 […]