Oficina en lloguer al C. Pau Muñoz

Oficina situada al C. Pau Muñoz, núm. 14, amb una superfície útil de 87,57 m2. Per a més informació a comercial@promusa.cat o al següent enllaç https://www.promusa.cat/comercial-oficines/

Llista definitiva de sol·licitants admesos i exclosos – Lloguer joves

S’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos corresponent al contingent de reserva del sorteig celebrat el 30 de gener de 2018. Els sol·licitants admesos seran convocats per a l’elecció d’habitatge l’última setmana d’agost mitjançant un correu electrònic. L’elecció es formalitzarà a les oficines de Promusa el dia 6 de setembre per estricte […]

Promusa posa en funcionament la “Seu Electronica”

Des del dia 1 de juny Promusa posa en funcionament la “Seu Electrònica” per poder fer tràmits telemàtics. La Seu electrònica és la prolongació virtual per tal que la ciutadania disposi d’un espai web per accedir a la informació i als serveis de Promusa. Podeu veure els tràmits oberts en el següent enllaç https://promusa.eadministracio.cat/info.6    

Publicació llistes definitives admesos i exclosos lloguer general (contingent reserva sorteig gener 2019).

Hem publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos d’habitatges de lloguer general que corresponen al contingent de reserva del sorteig del 30 de gener de 2019. També, les podeu consultar a l’apartat habitatge/Lloguer general/Documents adjunts/Habitatges de lloguer general… LLISTA DEFINITIVA ADMESOS_WEB LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS_WEB

Aparca al centre des de 80€ a l’Av. Rius i Taulet

Places d’aparcament de cotxe i moto a l’edifici de l’Avinguda Rius Taulet amb el C. Enric Granados. Per a més informació https://www.promusa.cat/places-daparcament-c-enric-granados/  

Promusa centralitza la seva atenció presencial

Promusa centralitza la seva atenció presencial a la nova Oficina Local d’Habitatge, situada des del dia 1 de març de 2021 al Passeig Francesc Macià, núm. 16-20 de Sant Cugat del Vallès. Per poder atendre presencialment es impresindible sol·licitar cita prèvia a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0 o trucant al 935 891 732.

RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per a concedir-les

El 27/01/2021 ha entrat en vigor una nova resolució referent a les prestacions econòmiques d’especial urgència. Les tres grans diferències respecte a la normativa anterior son: 1.- L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari o del lloguer no pot superar els 800,00€ mensuals (abans eren 750,00€) 2.- L’import màxim de l’ajut per deutes de […]

Oficina en lloguer a Mira-sol Centre

LLoguer d’una oficina a Mira-sol Centre, superficie útil de 106,55 m². Per a més informació https://www.promusa.cat/comercial-oficines/

Convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona

L’1 de febrer del 2021 entra en vigor la convocatòria de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges. El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació  finalitza el 31 de desembre de 2021. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha […]

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures en matèria de contenció de rendes

Vols conèixer la Llei 11/2020 de contenció del preu dels lloguers. La llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer de determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accès a tota la població. Per a més informació […]

Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”. Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial. Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la […]

Venda d’oficines, aparcaments i trasters a Volpelleres

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig i setembre de 2019 […]