Nou servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix un nou servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

S’oferirà de forma gratuïta a partir del 10 de març de 2023 gràcies a un conveni signat amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa.

Es tracta d’un assessorament jurídic que atendrà dubtes i consultes en l’àmbit de l’habitatge tant de persones llogateres com propietàries, especialment sobre aspectes com arrendaments urbans, propietats horitzontals, compra-venda d’habitatges….

El nou servei s’ha plantejat com un espai on la ciutadania puguin tenir la seguretat de rebre una informació veraç gràcies a l’assessorament d’una persona llicenciada en dret i amb coneixements específics en habitatge. Aquest assessorament serà personalitzat però no inclourà aspectes específics com la redacció d’escrits o d’acords.

Per sol·licitar-lo, cal demanar cita prèvia o per telèfon 935 891 732.