35 habitatges de Protecció Oficial a la Floresta

ELS 35 HABITATGES DE LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL A LA FLORESTA SERAN PER LLOGUER GENERAL, GENT GRAN I GENT JOVE.

El 24 d’octubre es van anunciar les característiques dels nous habitatges.

El senyor Francesc Duch, Regidor de Habitatge, va ser acompanyat en aquesta ocasió pel senyor Josep Maria Vallès, Alcalde de la localitat, el senyor Angel Pedrós, Regidor d’Urbanisme, i el senyor Jordi Núñez, Gerent de Promusa. L’esdeveniment va comptar amb la destacada participació dels arquitectes de la Unió Temporal d’Empreses Bonell i Gil i Bonell Doriga. Tots ells van presentar les característiques i tipologies dels nous habitatges que es construiran a l’Avinguda de Montserrat de La Floresta.

En relació a aquests nous habitatges, es va donar a conèixer que aproximadament la meitat d’ells estaran destinats a lloguer general, mentre que l’altra meitat es dividirà entre lloguer destinat a joves i lloguer destinat a persones de la tercera edat. Aquesta diversificació de les opcions de lloguer té com a objectiu atendre les diferents necessitats i demandes de la població local.

 

La presentació es va realitzar al Centre Social i Sanitari de La Floresta i van assistir els veïns i les veïnes del barri, van expressar principalment les seves inquietuds i interrogants en relació a les
elegibilitats dels sol·licitants per als habitatges d’aquesta promoció. En aquest context, Jordi Núñez, va assumir la responsabilitat de respondre a la majoria de les qüestions plantejades.

Aquests interrogants es van concretar en els límits de renda establerts, els grups d’edat a què es destinen aquests habitatges i la durada dels contractes de lloguer.

En aquest context, cal destacar que la promoció immobiliària situada a l’Avinguda de Verge de Montserrat constitueix una de les iniciatives d’habitatge de protecció oficial contemplades dins del marc del Pla d’Habitatge Protegit, amb previsió de ser lliurada al llarg de l’any 2026.

Divendres 22 de setembre de 2023 es va escollir el projecte i l’equip d’arquitectes que executarà la construcció de 35 habitatges de lloguer de protecció oficial a la Floresta, la previsió de lliurament serà l’any 2026.

Per a més informació: