Es tracta d’un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que no atén consultes per telèfon ni per escrit. Se li concertarà una entrevista amb un advocat.

L’Assessorament que dóna aquest servei és de caire específic, relatiu a temes d’habitatge. Proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà/ana que s’hi adreci i informa de la possibilitat d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

Per l’Assessorament Jurídic envieu un Mail a olh@promusa.cat indicant les seves dades i el telèfon de contacte.