ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DE PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES. EXP – PROM. 2018/005

EXP – PROM. 2018/002

Servei de manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques de les promocions de lloguer de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) i d’altres entitats

EXP – PROM. 2018/001

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de 30 parquímetres

EXP.PROM. 2017/002

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES A SANT CUGAT DEL VALLÈS (EXP.PROM. 2017/002)

CONTRACTE D’OBRES DE DISTRIBUCIÓ DEL LOCAL 4 EN TRASTERS AL CARRER CAMÍ DE LA CREU NÚM. 5 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (EXP. PROM 2017/001.)

EXP2016/38

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL D´APARCAMENT AL PÀRQUING DEL CARERR VALLES 13 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2016/37

EXECUCIÓ DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LES VORAVIES AL PASSEIG FRANCESC MACIA ENTRE EL CARRER DE LA CREU I CARRER ORIENT

EXP2016/36

ANUNCI DE LICITACIÓ: LICITACIO PER A CONTRACTAR L´EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE CLIMATITZACIÓ I ACS A LA PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTEGITS I LA SEVA GESTIO ENERGÈTICA I MANTENIMENT

EXP2016/35

CONCURS DE PROJECTES PER A SELECCIO I ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DEL MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES A SANT CUGAT DEL VALLES

EXP2015/34

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: LICITACIO EXECUCIÓ OBRES CONSTRUCCIÓ PROMOCIÓ HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT A RIUS i TAULET 8-12, BAIXADA ST. SEVER 4 i ENRIC GRANADOS 3 (EXP- 2015/34)