Documentació asociada a l’apartat Ajuts rehabilitació del OLH

IMPRÈS 2B – ACORD ENDÒS AJUTS

IMPRÈS 2A – DADES BANCÀRIES

IMPRÈS 1 – SOL·LICITUD AJUTS

DOCU 2 – DOCUMENTACIÓ FINAL

DOCU 1 – DOCUMENTACIÓ INICIAL

ESQUEMA DE TRAMITACIÓ

CONVOCATÒRIA HABITABILITAT 2021

BASES REGULADORES 2020