4 – Sol·licitud cèdula d’habitabilitat 2a ocupació (per a habitatges construïts després de l’any 1994 sense cèdula d’habitatge de 1a ocupació)