Documentació associada a habitatge de lloguer general

1. Bases per a l’adjudicació habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer general 2022 (Av. Puig de Rimila)

Dossier informació general