Documentació asociada a l’expedient 2011/25

PROPOSTA ADJUDICACIÓ

ACTA VALORACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES

ACTA VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

ANUNCI LICITACIÓ

PLEC CLÀUSULES PARTICULARS

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT