Documentació asociada a l’expedient 2012/26

RESOLUCIO ADJUDICACIO

PROPOSTA ADJUDICACIO

ACTA OBERTURA OFERTES ECONOMIQUES

ACLARIMENT SOBRE CLASSIFICACIO

ANUNCI LICITACIO

PLEC CLÀUSULES ADM PARTICULARS

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT