Documentació asociada a l’expedient 2013/27

Verge Montserrat I i III – Projecte Urbanització

Verge Montserrat III – Projecte bàsic

Verge Montserrat I – Projecte bàsic

ANUNCI LICITACIO DIARI ARA

ANUNCI LICITACIO DOGC

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT