Documentació asociada a l’expedient EXP2014/30

RESOLUCIO ADJUDICACIO

PROPOSTA ADJUDICACIO

ACTA OBERTURA OFERTES ECONOMIQUES

NOTA ACLARATORIA

ANUNCI ARA

ANUNCI BOP

UAM2-PG. FRANCESC MACIÀ 16-20

UAM1-PG. FRANCESC MACIÀ 10-14

ANUNCI LICITACIO

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS