Documentació asociada a l’expedient EXP2014/31

Annex 8

Annex 7

Annex 6

Annex 5

Annex 4

Annex 3

Annex 2

Annex 1

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DEL SUPERMERCAT SITUAT A LA CENTRALITAT COMERCIAL DE VOLPELLERES

ANUNCI LICITACIO