Documentació asociada a l’expedient EXP2014/31

ANUNCI FORMALITZACIO CONTRACTE

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

PROPOSTA ADJUDICACIO I INFORME VALORACIO

ACTA OBERTURA OFERTES ECONOMIQUES

ANUNCI LICITACIO LA VANGUARDIA

Annex 13

Annex 12

Annex 11

Annex 10

Annex 9