Documentació asociada a l’expedient 2016/36

ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

RESOLUCIO ADJUDICACIO PROVISIONAL

PROPOSTA ADJUDICACIO

ACTA OBERTURA ECONÒMICA

QUADRE VALORACIO SOBRES 2

ANUNCI DIARI ARA

ANUNCI BOP

ANUNCI LICITACIO