ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

RESOLUCIO ADJUDICACIÓ

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

ACTA OBERTURA ECONOMICA

PUNTUACIO SOBRE 2- DOCUMENTACIO TÈCNICA

NOTA ACLARATORIA

ANUNCI DIARI ARA

ANUNCI BOP

ANUNCI LICITACIÓ

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES