Documentació associada a l’apartat de Serveis – Lloguer per a gent gran

Quadre de preus

Bases d’adjudicació 2018