Durant els primers anys l’activitat de Promusa es va centrar en la construcció d’habitatges en règim de venda. Els habitatges amb Protecció Oficial de venda poden ser de Règim Especial, Règim General o de Règim Concertat. La diferència entre els règims ve donada pel preu de venda i els ingressos dels sol·licitants.

Els habitatges poden ser de 2, 3 i 4 dormitoris, fins a 90 m2 útils, amb plaça d’aparcament i, si s’escau, traster vinculats. Per a famílies nombroses, la superfície pot arribar fins a 120 m2 útils.

Els ingressos anuals mínims i màxims de la unitat familiar els marca la legislació vigent. Els màxims són 2,33 vegades l’IRSC per al Règim Especial, 5,14 vegades l’IRSC per al Règim General i 6,08 vegades l’IRSC per al Règim de preu Concertat.

Actualment Promusa no promou promocions en règim de venda, sinó en règim de lloguer.

Documents adjunts

Loading...