La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.

La masoveria urbana permet, per un costat, reduir el número d’habitatges desocupats i/o en mal estat, i per un altre costat, dóna resposta a les necessitats d’habitatge a una part de la població.

SOSTRE CÍVIC VA APROVAR LA LLISTA DEFINITIVA PER A PODER OPTAR AL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ D’11 HABITATGES DE LLOGUER PROTEGIT AMB AUTOCONSTRUCCIÓ ASSISTIDA EN RÈGIM DE COOPERATIVA (MASOVERIA URBANA)

Es tracta d’11 habitatges d’una habitació amb possibilitat d’ampliar fins a dues habitacions (ó 3). Les superfícies útils, sense l’ampliació, oscil·len entre 37,19 m2 i 71,17 m2. El preu de l’arrendament per m2, un cop l’habitatge acabat, serà de 4€/m2, als que s’hi hauran d’afgir les despeses de comunitat.

Per qualsevol dubte i/o aclariment també us podeu posar en contacte amb Sostre Cívic:

Sostre Cívic

C. Casp, núm. 43, Baixos
08010 Barcelona
933 996 960

info@sostrecivic.cat

www.sostrecivic.coop

Documents adjunts

Loading...