La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.

La masoveria urbana permet, per un costat, reduir el número d’habitatges desocupats i/o en mal estat, i per un altre costat, dóna resposta a les necessitats d’habitatge a una part de la població.

Per a més informació ho podeu consultar a Masoveria Urbana.