habitat3_1-03L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, conjuntament amb la Fundació Hàbitat3, posa en marxa la campanya perquè els propietaris d’habitatges buits a la ciutat els cedeixin i es pugui destinar a lloguer social. El programa inclou la rehabilitació dels habitatges, en cas que el seu estat no permeti l’habitabilitat.

UN LLOGUER AMB GARANTIES

El programa va adreçat als propietaris de pisos buits que veuen una opció de lloguer segur amb garantia de cobrament de la renda pactada durant la vigència del contracte.

El pla preveu que sigui l’Ajuntament a través de l’acord amb la Fundació Hàbitat3, qui es faci càrrec de l’avançament del cost de la rehabilitació. El 80% es compensarà a través de les quotes de lloguer i el 20% restant del cost serà a fons perdut. L’execució de les obres s’encarregarà a entitats del tercer sector social, prioritàriament de Sant Cugat del Vallès.

ARRENDATARIS AMB DIFICULTATS PER ACCEDIR A UN HABITATGE

Un cop finalitzat el procés de contractació i adequació dels habitatges, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposaran les persones beneficiàries del programa i fixarà l’aportació a la renda del lloguer d’acord amb la seva situació econòmica. En els casos que es determini, la Fundació Hàbitat3 desenvoluparà un pla de treball sociolaboral amb les famílies. Un educador social serà qui desenvoluparà aquestes tasques en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Un dels trets diferenciats del programa que es posarà en marxa amb la col·laboració de l’Ajuntamebnt de Sant Cugat del Vallès i la Fundació Hàbitat3 és el compromís de fer el seguiment de les famílies, però a més també, es contempla un pla d’inserció laboral per a les persones amb dificultats per trobar feina.

Per a més informació sobre la Fundació Hàbitat3 podeu visitar la seva pàgina web: http://habitat3.cat/