QUÈ ÉS EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial

PROCEDIMENT PER A INSCRIURE’S AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

CREAR UNA NOVA SOL·LICITUD

 1. Clicar sobre: Sol·licitud d’inscripció electrònica del Registre de Sol·licitants d’HPO
 2. Clicar sobre Opció A: Crear una nova sol·licitud online
 3. Ompliu les dades sol·licitades i accepteu (la opció C no és vàlida per fer la sol·licitud online)
 4. Ompliu el formulari online (no manual)
 5. Signar i posar la data de (1) la sol·licitud d’inscripció i (2) la declaració responsable per la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat.
 6. Presenteu la sol·licitud signada i el DNI/NIE/passaport/llibre de família/etc. de tots els membres de la unitat de convivència per la seu electrònica, al tràmit ALTA al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial (cal tenir activat el certificat IdCatMòbil o Clave).

En cas que tingueu alguna dificultat amb el procediment anterior podeu trucar al telèfon 93 589 17 32 o enviar un mail a spm@promusa.cat.

ACCÉS A UNA SOL·LICITUD PRÈVIA (SI JA S’HA COMENÇAT LA SOL·LICITUD AMB ANTERIORITAT)

 1. Clicar sobre: Sol·licitud d’inscripció electrònica del Registre de Sol·licitants d’HPO
 1. Clicar sobre Opció B: Accés a una sol·licitud prèvia
 2. Ompliu les dades sol·licitades i accepteu (la opció C no és valida per fer la sol·licitud online)
 3. Ompliu el formulari online (no manual)
 4. Signar i posar la data de (1) la sol·licitud d’inscripció i (2) la declaració responsable per la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat.
 5. Presenteu la sol·licitud signada i el DNI/NIE/passaport/llibre de família/etc. de tots els membres de la unitat de convivència per la seu electrònica, al tràmit ALTA al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial(cal tenir activat el certificat IdCatMòbil o Clave).

En cas que tingueu alguna dificultat amb el procediment anterior podeu trucar al telèfon 93 589 17 32 o enviar un mail a spm@promusa.cat.

EN CAS QUE PREFERIU TRAMITAR LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT CALDRÀ:

 1. Clicar sobre: Sol·licitud d’inscripció electrònica del Registre de Sol·licitants d’HPO
 2. Clicar sobre Opció A: Crear una nova sol·licitud online
 3. Ompliu les dades sol·licitades i accepteu ( La opció C no és valida per fer la sol·licitud online)
 4. Ompliu el formulari online (no manual)
 5. Signar i posar la data de (1) la sol·licitud d’inscripció i (2) la declaració responsable per la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat.
 6. Demaneu CITA PRÈVIA a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0
 7. Porteu a l’Oficina Local d’Habitatge la sol·licitud impresa i signada, el DNI/NIE/passaport/llibre de família/etc. (el document d’identificació que correspongui) de tots els membres de la unitat de convivència.

En cas que tingueu alguna dificultat amb el procediment anterior podeu trucar al telèfon 93 589 17 32 o enviar un mail a spm@promusa.cat.

REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Reglament