SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE

Des del divendres 24 d’octubre de 2014 l’Oficina Local d’Habitatge ofereix el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH).

Des d’aquesta oficina s’ofereix el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge a Sant Cugat del Vallès

Es tracta d’un SERVEI GRATUÏT que va adreçat a aquelles persones o famílies que estan EN RISC DE PERDRE EL SEU HABITATGE HABITUAL per no poder pagar la HIPOTECA, per haver estat avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament, o per no poder fer front al pagament de la quota de LLOGUER o si l’arrendatari ja es troba en un procés de desnonament de lloguer.

El servei pretén prevenir, informar, assessorar jurídicament i intercedir davant les entitats financeres pel manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i de la seva família, a través d’una plataforma única.

A l’Oficina Local d’Habitatge rebrà informació de la documentació que ha de portar i se li concertarà una entrevista amb un advocat/ada, que li oferirà informació sobre com afrontar els problemes de pagament del deute, assessorament sobre les mesures de reestructuració i, si és el cas, l’elaboració d’una proposta de modificació de les condicions del deute per presentar a l’entitat financera.

L’objectiu és definir conjuntament entre l’advocat i el ciutadà una proposta de solució que faci compatible el manteniment de l’habitatge amb la seva situació econòmica actual. Posteriorment, si és necessari, s’intervé a través del Servei d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant les entitats financeres per a l’acceptació de les propostes de solucions acordades.

Pel Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge cal demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.