EXP - PROM. 2018/002

Servei de manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques de les promocions de lloguer de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) i d’altres entitats