EXP - PROM. 2018/002

Servei de manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques de les promocions de lloguer de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) i d’altres entitats

EXP2016/38

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL D´APARCAMENT AL PÀRQUING DEL CARERR VALLES 13 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EXP2016/36

ANUNCI DE LICITACIÓ: LICITACIO PER A CONTRACTAR L´EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE CLIMATITZACIÓ I ACS A LA PROMOCIÓ D'HABITATGES PROTEGITS I LA SEVA GESTIO ENERGÈTICA I MANTENIMENT