Concurs públic per a la venda de béns immobles

PROMUSA fa públic l’inici de la tramitació del procediment d’alienació -mitjançant concurs- de béns immobles de la seva titularitat al municipi de Sant Cugat del Vallès.

Plec clàusules.

Es poden presentar ofertes fins el dia 1 de juliol a les 14.00h, al registre oficial d’entrada de PROMUSA, Pg. Francesc Macià núm. 16-20, Sant Cugat del Vallès o Oficina Correus, justificant, en aquest cas, la data i l’hora de presentació enviant-ho mitjançant telegrama o correu electrònic a l’adreça spm@promusa.cat, durant el mateix dia i hora.

Per a més informació a contractació@promusa.cat o al 935 891 732.

Concurs públic béns immobles