Convocatòria Subvenció Rehabilitació Món Rural

L’11 d’abril de 2024 es va publicar la convocatòria de subvencions corresponents al Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

Es tracta d’una convocatòria en règim de concurrència no competitiva adreçada tant a persones físiques i jurídiques de titularitat privada que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals situats en els municipis amb les següents característiques:

 

Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.

Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos el nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

 

Requisits dels edificis d’habitatges i dels habitatges individuals

S’han de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de 10 anys

Compliment de requisits tècnics: ITE prèvia en cas d’edificis, seguretat estructural

No poden ser habitatges destinats a ús turístic

 

Habitatges destinats a lloguer

En el cas d’habitatges que portin més de dos anys buits caldrà que la Borsa d’habitatge emeti un informe favorable corresponent al seu àmbit municipal acreditant l’existència de demanda d’habitatge en règim de lloguer assequible en aquest municipi o nucli agregat.

Una vegada rehabilitats, aquests habitatges s’hauran d’inscriure a la Borsa corresponent en el termini de 30 dies naturals següents a l’acabament de les obres amb la finalitat que aquests s’arrendin i gestionin segons el que disposa l’article 16 i següents del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

 

Import de la subvenció

Màxim el 50% del pressupost protegible amb els següents límits:

20.000€ per habitatges destinats a residència habitual i permanent del propietari

40.000€ per habitatges buits

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 d’abril a les 9 h fins al 28 de juny a les 14 h

 

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, ens posarem en contacte amb les borses de cada territori on hagi entrat sol·licituds d’ajut per a habitatges que es vulguin posar en lloguer, per tal d’informar-vos del procediment a seguir dins del Programa de mediació.

 

En aquest enllaç trobareu el contingut del tràmit:

Subvenció rehabilitació entorn rural