En aquesta pàgina trobareu informació sobre les mesures d’habitatge desplegades per a fer front a la situació generada per el Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

L’objectiu és oferir informació sobre les mesures que vagin apareixent per part de les diferent administracions competents en relació a la matèria.

L’Oficina Local d’Habitatge ha obert un servei per atendre aquelles persones que es puguin trobar en risc d’impagament o de pèrdua del seu habitatge per situacions derivades de la situació actual provocada pel Covid-19.

S’hi poden adreçar aquelles persones que tinguin un contracte de lloguer, que siguin titulars d’hipoteca, propietàries d’habitatges llogats que vulguin arribar a acords amb la part arrendatària i altres persones que estiguin en risc de pèrdua de l’habitatge a causa d’aquesta situació causada pel Covid-19.

Donada la situació de confinament general, aquest servei es presta únicament per via telefònica i per correu electrònic des de l’Oficina Local d’Habitatge.

Per a assegurar la qualitat de la resposta, es recomana utilitzar el correu electrònic olh@promusa.cat, per així poder registrar totes les consultes i poder tenir un contacte de les persones usuàries del servei.

Tanmateix per a consultes inajornables es posa a disposició el telèfon 935 878 910, de dilluns a divendres de 10h a 14h.

Si no puc pagar el lloguer per motius econòmics o de salut causats pel COVID-19?

Ajuts LLoguer Orden TMA 378 2020

Si vull acollir-me a la moratòria hipotecària?

Moratòria Hipotecària

Si visc en un pis de banc, empresa o gran tenidor i no puc pagar el lloguer?

Contracte LLoguer gran tenidor

Sol·licitud Moratòria del pagamentr del deute de lloguer GT

Si visc en un pis d’un petit propietari i no puc pagar el lloguer?

Contracte LLoguer petit tenidor

Sol·licitud Moratòria del pagamentr del deute de lloguer PT

Si em finalitza el contracte de lloguer i no puc renovar-lo a causa de la crisi del COVID-19?

Finalització de Contracte

Sol·licitud Pròrroga Extraordinària finalització contracte de lloguer

Si visc en un pis que està en procediment judicial?

Desnonaments i llançaments

Suspensió dels procediments judicials que impliquin desnonaments i llançaments

Si visc en un pis de protecció oficial de Promusa a quines mesures em puc acollir?

NOTIFICACIÓ ALS LLOGATERS DE PROMUSA, MESURES CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Convocatòria Ajut Covid-19

https://www.promusa.cat/ajut-covid19/

Més informació a olh@promusa.cat