Documentació asociada a l’expedient EXP2014/29

RESOLUCIO ADJUDICACIO

PROPOSTA ADJUDICACIO

ACTA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES

NOTA ACLARATÒRIA

ANUNCI LICITACIO BOP

PRESSUPOST FORMAT EDITABLE

8 AM annex millores

7 SI Documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d’incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis

6 SS ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT

5 DG Plànols