Les promocions d’habitatges en règim de lloguer per a gent gran estan destinats a sol·licitants majors de 65 anys, que puguin dur una vida autònoma, que no disposin d’habitatge en propietat i amb un determinat nivell d’ingressos.

Els habitatges són d’1 o 2 dormitoris i tenen entre 45 i 60 m2 útils aproximadament. Les Bases d’adjudicació preveuen i estableixen diferents lots d’habitatges, el número màxim de membres a qui van destinats i els requisits d’accés.

El contracte és de durada indefinida, sempre i quan els llogaters segueixin complint els requisits establerts a les Bases d’adjudicació.

REQUISITS

Els requisits i el procediment d’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de lloguer per a gent gran aprovades pel Consell d’Administració de Promusa el 20 de març de 2018.

Documents adjunts