Les promocions d’habitatges de lloguer per a joves estan destinades a sol·licitants menors de 35 anys. Els habitatges disposen d’una sala amb cuina incorporada, amb espai per a una o dues habitacions i un bany.

Els contractes són de durada limitada a 5 anys improrrogables per possibilitar la rotació perquè d’altres joves tinguin la possibilitat d’accedir a aquests habitatges.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer per a joves 2018 aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 10 d’octubre de 2017.

Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció oficial.