Les promocions d’habitatges de lloguer per a joves estan destinades a sol·licitants menors de 35 anys. Els habitatges disposen d’una sala amb cuina incorporada, amb espai per a una o dues habitacions i un bany.

Els contractes són de durada limitada a 5 anys improrrogables per possibilitar la rotació perquè d’altres joves tinguin la possibilitat d’accedir a aquests habitatges.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer per a joves 2018 aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 10 d’octubre de 2017.

OFERTA D’HABITATGES DE LLOGUER PER A JOVES SORTEIG 2018

Els habitatges que s’ofereixen als adjudicataris del sorteig del 30 de gener de 2018 i les seves característiques es detallen al Dossier informatiu i a la relació d’habitatges disponibles.

Mentre el Consell d’Administració no acordi una altra convocatòria d’oferta d’habitatges de lloguer per a joves, els habitatges disponibles a resultes de baixes de llogaters o qualsevol altre procediment, podran ser ofertats als sol•licitants que hagin quedat a la llista com a reserves.

En “documents adjunts” trobareu tota la informació ampliada a les “BASES D’ADJUDICACIÓ 2018”.


Documents adjunts