Les promocions d’habitatges de lloguer per a joves estan destinades a sol·licitants menors de 35 anys. Els habitatges disposen d’una sala amb cuina incorporada, amb espai per a una o dues habitacions i un bany.

Els contractes són de durada limitada a 5 anys improrrogables per possibilitar la rotació perquè d’altres joves tinguin la possibilitat d’accedir a aquests habitatges.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer per a joves 2018 aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 10 d’octubre de 2017.

Documents adjunts