Places d’aparcament per a cotxes elèctrics

Promusa posa en lloguer unes places d’aparcament per a cotxes elèctrics a la promoció de l’Av. Puig i Rimila, 10 .

Més infomació a comercial@promusa.cat