Els propietaris d’un habitatge i les persones que vulguin viure de lloguer a Sant Cugat del Vallès, gaudeixen d’una sèrie d’avantatges si signen el contracte d’arrendament a través de l’Oficina Local d’Habitatge:

PROPIETARIS:
VOLEU LLOGAR EL VOSTRE PIS AMB SEGURETAT I SENSE COMPLICACIONS?

El paper principal d’aquest servei gratuït és fer de mitjancer entre els propietaris i aquelles persones que busquen pis de lloguer.
Sempre es busca el millor per a ambdues parts, i s’ofereixen tots els serveis necessaris perquè arribin i formalitzin un acord (contracte de lloguer).

Què fem?:
– Facilitar l’habitatge de lloguer a un preu assequible, donant el màxim de garanties als propietaris que han confiat en aquest servei.

– Assegurança gratuïta multirisc (continent), durant tot el període del contracte de lloguer.

– Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.

– Avalloguer: règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades.

– Tramitació gratuïta de tots els nostres serveis (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte, etc).

– Ajut econòmic, equivalent al 50% de la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’habitatges que estiguessin cedits a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social

– Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges (sempre i quan hi hagi convocatòria).

Per a més informació cal demanar cita prèvia.

LLOGATERS:
BUSQUES UN PIS PER LLOGAR?

Mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa de Lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès, l’entitat municipal incrementa l’oferta de lloguer a preus moderats per poder atendre als ciutadans i ciutadanes amb ingressos més baixos.

La Xarxa de Mediació per al Lloguer Social està destinada a totes aquelles persones que busquin un habitatge econòmic.
– Facilitar l’habitatge de lloguer a un preu asequible (preu per sota el mercat lliure).
– Gratuïtat en tots els nostres serveis (no cobrem comissions).
– Un mes de fiança (no demanem avals).
– Gestió de la sol•licitud d’ajuts pel pagament de lloguer (si s’escau).

L’assignació dels habitatges de lloguer disponibles en la Borsa de Mediació per al Lloguer Social es farà per estricte ordre d’entrada i en funció de les necessitats i/o preferències d’habitatge manifestades pels sol•licitants.

La inscripció té una vigència de 12 mesos a comptar des de la data d’inscripció a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. S’ha de renovar abans de la finalització del termini esmentat a l’apartat anterior; en cas contrari, s’entendrà la seva renúncia a estar inscrit a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i serà donada de baixa. Les persones causaran baixa a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social a la segona renúncia d’un habitatge, que s’adeqüi a les seves necessitats especificades en la inscripció, sense causa raonable justificada i també causaran baixa si no s’han presentat a una cita.

L’OLH es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment totes aquelles dades que creguin necessàries per tal de verificar les aportades pels sol•licitants i/o llogaters. Qualsevol divergència substancial amb les dades, es considerarà incompliment essencial i l’OLH i les Borses de Mediació podran excloure als sol•licitants de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Les persones inscrites a la Borsa de Mediació per el Lloguer Social no poden superar uns ingressos màxims permesos per Unitat de Convivència:

4 vegades IRSC / EUROS
1 membre / 42.494,56
2 membres / 43.808,82
3 membres / 45.693,08
4 membres o més / 47.216,18

Per a més informació cal demanar cita prèvia.

HABITATGES EN LLOGUER:

 • REFERÈNCIA 2/2024:

  C. CARLES RIBA, NÚM. 14

  Barri: COLL FAVÀ

 • CARACTERÍSTIQUES:

  Superfície útil (m²): 68

  Habitacions: 2

  Mobles: No

  Calefacció: Si

  Ascensor: Si

  Plaça d’aparcament: No

  Traster: No

  C.E.E.: E

  Observacions:

 • PREU DE LLOGUER:

  850,00€

La visita als habitatges només les realitzaran les persones que estiguin inscrites a la Borsa de Mediació per al LLoguer Social de Sant Cugat del Vallès, i hagin rebut un SMS amb la citació.

Data visita: 09/04/2024

 • REFERÈNCIA 1/2024:

  C. CAMÍ DE LA CREU, NÚM. 5

  Barri: MONESTIR

 • CARACTERÍSTIQUES:

  Superfície útil (m²): 56,64

  Habitacions: 2

  Mobles: No

  Calefacció: Si

  Ascensor: Si

  Plaça d’aparcament: Si

  Traster: Si

  C.E.E.: C

  Observacions:

 • PREU DE LLOGUER:

  600,00€

La visita als habitatges només les realitzaran les persones que estiguin inscrites a la Borsa de Mediació per al LLoguer Social de Sant Cugat del Vallès, i hagin rebut un SMS amb la citació.

Data visita: Habitatge Llogat

 • REFERÈNCIA 0/2024:

  C. CAMÍ DE LA CREU, NÚM. 5

  Barri: MONESTIR

 • CARACTERÍSTIQUES:

  Superfície útil (m²): 69,79

  Habitacions: 3

  Mobles: No

  Calefacció: Si

  Ascensor: Si

  Plaça d’aparcament: Si

  Traster: Si

  C.E.E.: Energía D i Emissions C

  Observacions:

 • PREU DE LLOGUER:

  656,47€

La visita als habitatges només les realitzaran les persones que estiguin inscrites a la Borsa de Mediació per al LLoguer Social de Sant Cugat del Vallès, i hagin rebut un SMS amb la citació.

Data visita: Habitatge Llogat