Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix a partir del 29 de juliol “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”. Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial. Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una […]

L’oficina de Promusa romandrà tancada per vacances d’estiu del 10 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 3 d’agost al 7 d’agost i del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia i la podeu sol·licitar trucant al 935891732.   Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest […]

L’Oficina Local d’Habitatge romandrà tancada per vacances d’estiu del 10 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 3 d’agost al 7 d’agost i del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia i la podeu sol·licitar trucant al 935878910.   Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest […]

L’Oficina d’Estacionament Regulat romandrà tancada per vacances d’estiu del 3 al 21 d’agost, ambdós inclosos.

L’horari d’atenció presencial del 24 d’agost al 10 de setembre es de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h. Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç https://mobilitat.promusa.cat/citaprevia   Seguint les recomenacions sanitàries i per motius excepxionals a causa del Covid-19 aquest horari pot ser modificat.

Horari d’estiu de les Àrees d’Estacionament Regulat

Les àrees d’estacionament regulat blaves i verdes no funcionaran a partir de l’1 d’agost i no tornaran a entrar en servei fins dimarts 1 de setembre de 2020, exceptuant la tarifa mercat i la tarifa B de l’àrea blava del Mercat de Torreblanca i l’àrea vermella del CAP de la Mina que es mantenen en […]

Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19, de forma cautelar.

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds […]

Oficina d’Estacionament Regulat

L’Oficina d’Estacionament Regulat a partir del 22 de juny dona servei presencial amb cita prèvia en horari de matí de 10:00h a 14:00h. Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç https://mobilitat.promusa.cat/citaprevia  

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts, Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de […]

Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any. Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys […]

Oficina/local al C. Mar de la Xina

LLoguer d’una oficina en un edifici d’habitatges (C. Mar de la Xina, núm. 7), en una zona residencial i tranquil·la a tocar del club de golf de Sant Cugat, amb una petita sortida enjardinada. Per a més informació truqueu al 935891732 o envieu un Mail a comercial@promusa.cat

Nova convocatòria subvencions per a la redacció de projectes i d’altres documents – any 2020

El 20 de gener s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva (comunitat de propietaris) de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, […]

Venda d’oficines, aparcaments i trasters a Volpelleres

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig i setembre de 2019 […]