Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds […]

Oficina d’Estacionament Regulat

L’Oficina d’Estacionament Regulat a partir de dilluns dia 8 de juny tornarà a donar servei presencial amb cita prèvia en horari de matí de 10h a 14h de dilluns a divendres i en horari de tarda el dimarts i dijous de 16h a 18h. Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç https://mobilitat.promusa.cat/citaprevia  

Subvenció per al pagament del lloguer 2020

Oberta convocatòries subvencions per al pagament del lloguer 2020. En data 27 de maig es van  publicar les Resolucións  TES/1096/2020 i TES/1097/2020 per les quals  s’estableixen les condicions d’accés a les subvencions per al pagament del lloguer 2020 i de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020. […]

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts, Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de […]

CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament ordinari de Promusa, Oficina Local d’Habitatge i Oficina d’estacionament regulat es veu temporalment alterat. Per a qüestions inajornables, us podeu adreçar al correu electrònic spm@promusa.cat o al telèfon 637 002 763 en horari de 10-14 hores.

Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any. Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys […]

Oficina/local al C. Mar de la Xina

LLoguer d’una oficina en un edifici d’habitatges (C. Mar de la Xina, núm. 7), en una zona residencial i tranquil·la a tocar del club de golf de Sant Cugat, amb una petita sortida enjardinada. Per a més informació truqueu al 935891732 o envieu un Mail a comercial@promusa.cat

Nova convocatòria subvencions per a la redacció de projectes i d’altres documents – any 2020

El 20 de gener s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva (comunitat de propietaris) de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, […]