REHABILITACIÓ – CONVOCATÒRIA HABITABILITAT – AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS!!!!

AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS!!!! Convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 21 de gener de 2019 va entrar en vigor una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació de l’habitatge. L’objectiu del Programa […]

VENDA D’OFICINES, APARCAMENTS I TRASTERS A VOLPELLERES

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig i setembre de 2019 […]

AMPLIACIÓ DE LES CONDICIONS PER A GAUDIR DE LA TARIFA DE SANT CUGAT

Ja està disponible la tarifa de Sant Cugat per als ciutadans que disposin d’un vehicle en qualitat de rentin o lisin L’alta es podrà realitzar telemàticament a la web https://mobilitat.promusa.cat o si no es disposa d’internet, presencialment a l’Oficina d’estacionament regulat Es requerirà una renovació de la documentació cada 2 anys