Aquest apartat mostra l’activitat contractual de Promusa mitjançant un enllaç a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta plataforma trobareu la informació constantment actualitzada relativa al tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i les condicions d’execució.

LICITACIONS ACTIVES:

Concurs Públic per a la venda de béns immobles de Promusa

Termini de presentació d’ofertes en data 1 de juliol de 2024 a les 14:00 h.

Per a més informació a contractacio@promusa.cat

LICITACIONS ANTERIORS:

Concurrència pública d’oferta per a la cessió d’un espai comercial a Mira-sol Centre.

  • L’objecte d’aquesta concurrència pública és regular les condicions que regiran l’adjudicació per part de Promusa, del contracte relatiu a l’espai comercial situat a la planta semisoterrani o baixa, cota nivell 130 de la plaça Ausiàs March 1-9 de Sant Cugat del Vallès.
  • Les persones interessades podran presentar les seves proposicions fins el dia 11 de març de 2024 a les 14,00h, preferentment a les oficines de Promusa del Passeig de Francesc Macià, núm. 16-20, en un sobre tancat.

CONCURRENCIA PUBLICA OFERTES LOCAL MIRASOL

Més inormació a contractacio@promusa.cat

Concurs Públic per a la venda de béns immobles de Promusa

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes en data 19 de juny de 2023.

Per a més informació a contractacio@promusa.cat

Concurs Públic per a la venda d’unes parcel·les a la Floresta de Sant Cugat del Vallès.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes en data 10 de juliol de 2023.

Per a més informació a contractacio@promusa.cat