Actualment no hi ha cap licitació oberta

Licitacions anteriors:

Concurs Públic per a la venda de béns immobles de Promusa

Nova data límit per presentació d’ofertes 19 de juny de 2023 a les 14:00 h.

Per a més informació a contractacio@promusa.cat

Concurs Públic per a la venda d’unes parcel·les a la Floresta de Sant Cugat del Vallès.

Data límit per presentació d’ofertes el 10 de juliol de 2023 a les 14:00 h.

Per a més informació a contractacio@promusa.cat