Què fa Promusa per facilitar l’accés a l’habitatge a Sant Cugat?

Sant Cugat del Vallès és des de fa uns anys una de les ciutats de Catalunya amb el preu de l’habitatge més elevat. Per això l’Ajuntament ve realitzant des de 1989 una política d’habitatge per facilitar l’accés dels santcugatencs a l’habitatge.

L’esforç que ha fet l’Ajuntament a través de Promusa és molt important, ja que l’oferta d’habitatge públic en relació a la població és molt gran en comparació amb els municipis de l’entorn.

El preu de l’habitatge de venda i de lloguer que ofereix Promusa és molt inferior al preu mitjà de mercat de Sant Cugat.

Els preus màxims de venda i de lloguer i les condicions de finançament són les que estableix en cada moment el Pla de l’Habitatge que, per decret, aprova la Generalitat de Catalunya.

Els habitatges que construeix Promusa van dirigits a uns grups específics de població de Sant Cugat, i s’agrupen en els següents grans grups: Habitatges de Venda, Habitatges de Lloguer per a Joves, Habitatges de Lloguer General, Habitatges de Lloguer per a Gent Gran, Habitatges socials i Borsa de Mediació.

 
Habitatge Lliurades En curs En projecte Total
Venda 1.263 0 0 1.263
Lloguer per a joves 205 0 56 261
Lloguer general 243 60 0 303
Lloguer per a gent gran 62 0 0 62
Habitatges socials 80 0 0 80
Borsa Mediació 89 0 0 89
Total 1.942 60 56 2.058